Thermische slib- en bodembehandeling


Decontaminatie van de bodem van brandbare of vluchtige schadelijke stoffen.

In een eerste fase wordt het verontreinigde bodemmateriaal verwarmd. Hierbij wordt een  ontgassing van de grond bereikt. Een indirecte of directe verlichting is mogelijk. In de tweede fase wordt de contaminatie bij een hogere temperatuur naverbrand. Door het verwarmen van het bodemmateriaal kunnen natuurlijke bodembestanddelen vernietigd worden. Het achtergebleven biologisch dode substraat kan voor hergebruik met organisch materiaal bewerkt worden.
 
De restproducten uit de afvoerluchtreiniging moet afgevoerd worden.

Naast de procedure binnen het temperatuurgebied van 300 ° C - 1200 ° C kunnen ook lage procestemperatuur (<300 ° C)  toegepast:
  • thermische desorptie
  • vacuümdestillatie
  • waterdampdestillatie.