Projecten


Afscheid van de boortoren...
De weide aan de rand van het bos schijnt prachtig groen. Net een schilderij. Het is moeilijk te geloven dat tot een paar jaar geleden op dit punt naar olie of gas wird geboord . Hiervan is er niets meer te zien. Een verdienste van de Rewa Group.
Een van de taakgebieden die voor de Rewa-groep in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden is. Noodzakelijke ontmanteling en de regeneratie activiteiten worden in nauwe samenwerking met de werkmaatschappij en de toezichthouders. De procedure is ondertussen routine. Alle transportbanden worden afgebroken en de in de bodem gelegde leidingen verwijderd. Het boorgat zelf wordt tot op een meter onder het oppervlak met cement gevuld, afgesneden en afgedicht met een dikke betonnen plaat.

Parallel daaroe wordt onderzocht of de bodem en de modderpoelen door koolwaterstoffen, zware metalen, enz. verontreinigd werden. Als de concentratiegrenzen hoger zijn bepaalde grenswaarden dan worden de bodem en modderpoelen berwerkt (biologische, thermische, hydraulische), waarbij milieuvriendelijk afvoer een topprioriteit heeft. De Rewa-groep heeft een verscheidenheid aan ontwaterings-, conditionerings- en thermische berwerkingsinstallaties die de hoogste sanering doelstellingen garanderen en de afvalstroom zo laag mogelijk houden. Tenslotte wordt de gehele werkplek inclusief het boorgat bedekt met teelaarde.

Zijn alle activiteiten zijn voltooid, wordt het gemiddelde 1500 m2  grote terrein teruggegeven aan de eigenaars. De plaats is weer volledig bruikbaar. In de meeste gevallen is het recultiveringsdoel lanbouw en veehouderij.

Elke onderneming in de mijnbouw is wettelijk verpicht, na het einde van de winning, het gebruikte gebied te recultiveren en daarmee de oorspronkelijke toestand te herstellen. In de Duitse ambtelijke taal betekent dit, "Tenuitvoerlegging van een speciaal operationeel plan voor de restauratie van bijzondere plekken."