Bodemreiniging


Extractieve methoden (chemische / fysische behandeling)
Decontaminatie van bodemmateriaal. Scheiding van verontreinigde bodemfracties
Het verontreinigde uitgegraven materiaal wordt in een bodemwasinstallatie behandeld.
Het wassen van de bodem is samengesteld uit verschillende procedures (sorteren, mengen en wassen). De scheiding van de verontreinigende bodem fracties gebeurt in de regel door middel van water (eventueel met additieven) met behulp van mechanische energie (roeren, scheren, impact, hoge druk).
Het proceswater wordt behandeld en zoveel mogelijk in het circuit teruggeleid. De verontreinigingen blijven met fijne deeltjesfractie zoals slib achter en moeten worden behandeld. De gereinigde grond wordt zoveel gerecycled.

De bodembehandeling kan zowel in een mobiele installatie, die on site voor de duur van de saneringsmaatregelen wordt geplaatst ligt, alsook off site in een stationaire installatie.