Bodemopgraving


Efficiënte en snelle sanering van verontreinigde locaties Bij tijdsdruk kunnen verontreinigde grondstukken door bodemopgraving met bijbehorende analyse en correcte afvoer van de bodem snel gesaneerd worden.

Saneringsmaatregelen onder volledige bescherming
Sanering petroleumkoolwaterstoffen schaden
Uitwerking van een saneringsconcept