Saneringstechnologieën


Saneringstechnologieën
De REWA-groep leidt de gehele configuratie van de bodem- en grondwatersanering  vanaf het onderzoek en de beoordeling van verontreinigde locaties, de selectie van de saneringsprocedure, de mogelijke alternatieven tot en met de installatie van het saneringssysteem en continue ondersteuning met bijbehorende analyses.
 
Het gehele proces wordt daarbij gedocumenteerd door middel van rapportages, analyse protocollen, systeembeschrijvingen en plannen. Parallel daaraan worden alle door de overheid vereiste aanmeldingen, onderhandelingen en montorbewakingen in samenwerking met de klant en de betrokken partijen uitgevoerd.
 
Wij zijn een competente partner bij de verwerking van verontreinigde locaties:
 • verkenning
 • beoordeling
 • sanering
 • verwerking

Opgravingen brengen gecontamineerde bodem aan het daglicht. Na zorgvuldige beoordeling in ons laboratorium wordt een saneringsconcept opgesteld. De projecten worden door de desbetreffende locaties en medewerkers ter plekke beheerd.

Naast saneringstechnologieën, beschikken wij over een breed netwerk aan recycling routes. Dit stelt ons in staat zuiveringsslib van gemeenten en industrieën, oude chemische residuen, productiereststoffen en andere gevaarlijke stoffen af te voeren.

Voor de sanering van verontreinigde locaties, bieden we niet alleen chemisch-fysische methoden en de conventionele microbiologische bodemsanering maar ook in-situ saneringstechnieken en andere innovatieve saneringstechnieken voor ontsmetting van bodem en grondwater.

Ons scala van diensten omvat:
 • verkenning van verontreinigde locaties
 • bemonstering en analyse van verontreiniging
 • beoordeling van de verontreiniging
 • opstellen van saneringsconcepten
 • grondrecycling
 • afvoer- en verwerkingsmanagement
 • sanering van vervuilde locaties

Projecten worden door de respectievelijke locaties en medewerkers ter plekke begeleid.