Watermaster Classic


Watermaster Classic – de intelligente oplossing voor moeilijke werkzaamheden

Veelzijdige en efficiënte oplossingsvoorstellen voor  de meest verschillende doeleinden!
De milieuvriendelijke drijvende baggers Watermaster Classic bieden veelzijdige en efficiënte oplossingen voor de meest verschillende doeleinden, o. a. in  industriebekken, rivieren, meren, oevers en natuurbeschermingsgebieden.

Dankzij  het uitgekiende ontwerp van de Watermaster kan er bijvoorbeeld in vogelbeschermingsgebieden op een milieuvriendelijke manier gewerkt worden en kunnen deze zo gespaard worden. Als gevolg van de eigen aandrijving van de Watermaster Classic kan deze zonder extra machine of extern apparaat naar zijn werkplek komen.
Door Watermaster techniek - veelzijdig, kostenbesparend, milieuvriendelijk
De Watermaster Classic werkt ook met een pompschep of met een hark.  Hiermee kunnen op het oppervlak drijvende of ook gewortelde planten worden verwijderd, evenals storende rotsblokken en stenen of puin van de grond. Met behulp van de pompschep kunnen overbelaste gebieden voor de baggerschepen voorbereid worden als deze zich in de buurt van de oever bevinden. In veel gevallen moet de ondergrond voor het pompen met behulp van een pompschep worden gereinigd.
Tijdens het zuigbaggeren kan de Watermaster Classic  de grond door middel van een leiding naar een retentiebekken over een afstand van maximaal anderhalve kilometer transporteren. Daarbij wordt de grond  met een aanzienlijke hoeveelheid water gemengd, namelijk 80 tot 90 procent van het totale volume. Bij aankomst wordt de grond dan weer van het water gescheiden. Dit is de reden waarom het zuigbaggeren een ​​uiterst zorgvuldige planning binnen de totale sequentie vereist. Dit omvat het eigenlijke pompen ter plekke, het scheiden van de bodem en het verwijderen van schoon water na het gehele proces.
De Watermaster Classic is een uitstekende oplossing voor nauwkeurig baggeren. Hiermee kan telkens een exacte laag sediment uit de ondergrond worden verwijderd. De uitstekende wendbaarheid en verankeringsmogelijkheden maken inzet op die plaatsen mogelijk waar baggeren ook op verschillende locaties van de rivieren nodig is. Want de Watermaster Classic  heeft geen aandrijfkracht van buitenaf nodig om te manoeuvreren. Precieze baggerwerkzaamheden zijn altijd noodzakelijk als een nauwkeurig hydrometrisch ontwerp is gemaakt. De Watermaster Classic staat altijd garant voor een effectief en langdurig resultaat.

Na zorgvuldige planning stelt de Watermaster-technologie een probate oplossing voor veeleisende landschapsinrichting voor. Voor het begin van het herstelproces moet altijd een uitgebreide planning gemaakt worden. De REWA-groep staat met haar rijke ervaringsachtergrond met betrekking tot de inzet van de Watermaster-technologie, u graag als contactpersoon ter beschikking. De eerste stap in een project dat moet worden aangepakt is om erachter te komen wie er individueel bij betrokken is en welke vergunningen vereist zijn. Een gefundeerde planning maakt een effectieve afronding van het project met een kwalitatief resultaat mogelijk.

Ideale inzetgebieden voor de universele Watermaster-bagger zijn:
 • zuigen of baggeren in rivieren, kanalen, havens, binnenmeren of kustwateren
 • baggeren in gebieden met scheepvaartverkeer
 • inzet in die gebieden, die voor andere apparaten niet toegankelijk zijn, zoals wetlands, ondiepe wateren, dichtbij oevers, industriebekken, onder bruggen, in tunnels enz.
 • daar waar mobiel baggeren nodig is en waar tegelijkertijd een pomp en een droogbagger noodzakelijk zijn
 • daar waar het niet mogelijk is om met meerdere speciale apparaten zoals schovels, bugsierboot of montagekranen te komen
 • daar waar in het open water of aan de oever palen ingeramd moeten worden
 • daar waar conventionele baggermachines door begroeiing worden belemmerd
 • daar waar begroeiing verwijderd moet worden
 • milieuvriendelijk baggeren

Inzetgebieden

 • Rivieren, kanalen, meren, kustwateren
  Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan rivieren en kanalen komen de uitstekende manoeuvreereigenschappen en de wendbaarheid van de Watermaster volledig tot hun recht.
 • Kustlijnen en kanaalwerkzaamheden
  De Watermaster Classic kan waterlopen verdiepen en schoonmaken, hij helpt ook bij de daadwerkelijke inrichting van de kustlijn. Dankzij zijn gevarieerde inzet heeft hij steeds de optimale oplossing met minimale kosten paraat.
 • Natuurbeschermingsgebieden / vogelbeschermingsgebieden
  Dankzij het ontwerp van de Watermaster kunnen bijvoorbeeld vogelbeschermingsgebieden op een milieuvriendelijke wijze ontzien worden, aangezien slechts een enkele machine ingezet hoeft te worden, die altijd met zijn eigen motor op de gewenste plaats komt. Tijdens de inzet zelf worden exacte hoeveelheden van het baggervolume, voldoende waterstroom en de begroeiing altijd gegarandeerd, om zo de fauna minimaal te belasten.
 • Industriebekken en bouwwezen
  Onderhoudswerkzaamheden van industriebekken vergemakkelijkt het apparaat door zijn zuigbaggerfunctie en zijn onafhankelijke wendbaarheid. Funderingstechnische werkzaamheden onderwater behoren tot de klassieke inzetgebieden van de Watermaster Classic.
 • Wetlands
  De Watermaster Classic is zelfs onder extreme omstandigheden klaar voor gebruik.
 • Verwijderen van begroeiing
  Aan de oppervlakte drijvende en tevens gewortelde vegetatie evenals een modderige bodem kunnen met de hark worden gereinigd. Het verwijderen van de bagger gebeurt bijvoorbeeld op een schip of aan de volgende oever. De begroeiing kan ook via een pompzuiger (pump bucket) weggepompt worden.