TenCate Geotube


Ontwateringssysteem TenCate Geotube®
Ontwateringsprocedure voor grote en kleine slibhoeveelheden

Deel- of volledige ontruiming van wateren zoals:
vijvers,  zuiveringslibbekkens, averijbekkens, retentiebekkens, brandblusvijvers, slibbekkens, vijver zuiveringsinstallaties, industriebekkens, riool-en nabezinktanks en andere.

Met behulp van een centrifuge, kamerfilterpers of TenCate Geotube® kan het slib ingedikt of ontwaterd worden.

1. Vullen
Slib wordt in de TenCate Geotube® Container gepompt.
Milieuvriendelijke vlokmiddelen worden aan het slib toegevoegd, deze binden de slibdeeltjes en scheiden ze van het water.
2. Ontwateren
Schoon afvalwater ontsnapt uit de TenCate Geotube ®-slang.
Ongeveer 99% van de vaste stoffen worden achter gehouden, het heldere effluent kan worden verzameld en opnieuw in het systeem geïnjecteerd worden.
3. Consolideren
Vaste stoffen blijven in de slang, de volumevermindering bedraagt ​​tot 90%. Als de TenCate Geotube ® slang vol is, kan deze samen met de inhoud worden verwijderd of de inhoud kan uitgebaggerd worden en vervolgens toegepast worden op het land.

Geotube ® een gedeponeerd handelsmerk van TenCate