Oppervlaktewaterreiniging


Professionele oppervlaktewatersanering- en restaurering
– van diagnose tot en met therapie!

Uw meer heeft therapie nodig?
De maatregel om eutrofiëring te verminderen wordt merentherapie genoemd. Oorzaken van eutrofiëring zijn voedingsstoffen vooral fosfaten. Effecten van eutrofiëring zijn overmatige algengroei (algenbloei), zuurstofverlies, afsterven van grote aantallen levende wezens in het water. Als gevolg van aanslibbing en eutrofiëring ontstaat een verhoogde vorming van slib in stilstaand oppervlaktewater en ingedamde rivieren. De eutrofiëring leidt niet alleen tot milieuproblemen, economische en toeristische toepassingen worden vaak ernstig beperkt.
Wij bieden onze klanten zeer efficiënte oplossingen vanuit een holistische kijk op watersystemen. De REWA-groep staat al jaren voor u klaar met een diepgaande kennis en een pool van specialisten op het gebied van watertechnologie.

Als bij saneringen maatregelen worden gekozen die de lozing van nutriënten in het oppervlaktewater beperken, worden tijdens de restauratie procedures interne oppervlaktewater maatregelen uitgevoerd, die de natuurlijke waterecologie ondersteunen.
Deze omvatten:
 • procedures in het waterlichaam, sediment of
 • veranderingen van levensgemeenschappen
 • diep water afvoer
 • precipitatie, flocculatie, filtratie
 • externe fosfaatverwijdering
 • slibafvoer
 • sedimentconditionering / sedimentafdekking
 • biomanipulatie

Advies, planning en uitvoering van oppervlaktewatersanering, oppervlaktewaterrestaurering en oppervlaktewaterrenaturering

Ecologische oppervlaktewaterreiniging en oppervlaktewaterontslibbing
De bedrijfstak ecologische waterzuivering en oppervlaktewaterontslibbing biedt - in samenwerking met specialisten uit het gebied van de waterhuishouding - zoals bijvoorbeeld limnologen en ingenieurs, diepgaand, deskundig advies en een breed scala aan diensten.
Renaturering van waterlopen
 • sanering van oevers en bodems
 • ontslibbing       
 • opgravingen
 • speciale riolering
 • behoedzame, milieuvriendelijke oppervlaktewater- en taludonderhoud

Meersanering en -restaurering
 • ontslibbing van de waterkern,
   bijv. met spoel- en zuigbaggers

Ons uitgangspunt: wees behoedzaam voor het milieu.
Het sediment wordt voorzicht afgezogen en via pijpleidingen in infiltratievijvers getransporteerd. Het slib wordt ontwaterd en het zuivere water wordt weer teruggepompt.

Watermaster Classic –de intelligente oplossing voor moeilijke werkopdrachten


Equipment waterbouw

 • spoel- en zuigbaggers
 • longfrontbaggers voor oppervlaktewaterwerkzaamheden, die alleen vanaf de oever mogelijk zijn
 • Watermaster Classic
 • Habermann drijvende- en zuigbaggers
 • drijvende kranen
 • verschillende grondverzetmachines zoals rupsbaggers met apparatuur voor waterbouw en pomptechniek
 • bulldozers, wielladers, tractoren
 • drijvende werkpontons
 • slibpompen, mengapparatuur
 • amfibische boot
 • mobiele kamerfilterpersen en centrifuges
  voor slib- en sedimentontwatering
 • maaiboten
 • zeefinstallaties voor bagger

Ontwateringssysteem TenCate Geotube® ontwateringsprocedure voor grote en kleine hoeveelheden slib