Vergisterreiniging


Natte reiniging tijdens bedrijfstoestand samen met industriële duikers is na het ledigen vergeleken met een conventionele schoonmaak zuinig en milieuvriendelijk.

Duikers maken in de vergister onzuiverheden los, verwijderen verknopingen en sedimenten. Zand- en modderdeposito's worden in een opslagtank gepompt. Krachtige REWA kamer filterpersen ontwateren het slib.