Slibontwatering en filtratie in tunnelbouw en funderingstechniek


Professionele ontwatering in tunnelbouw en funderingstechniek
Sinds millennia behoort tunnelbouw tot een van de meest fascinerende taken in de bouw. De REWA-groep is de uitdagingen op het gebied van professionele ontwatering aangegaan en heeft zichzelf tot taak gesteld om projecten en klanten in dit moeilijke en bijzondere segment optimaal te begeleiden.
Voor de problematiek – de tijdens de tunneling en diepe boringen ontstane modder en water hoeveelheden te verwerken - biedt de REWA-groep de passende oplossingen.

Stationaire en mobiele installaties
Door de bevoorrading  van verschillende soorten machines, is het voor ons mogelijk , om flexibel, tijdig en op maat gesneden te handelen. Voor lange termijn boringen bieden wij onze klanten stationaire systemen. Mobiele cq. semi-mobiele kamerfilterpersen zijn flexibel en snel klaar voor gebruik. Afhankelijk van de voortgang van de bouw kan de benodigde apparatuur - door middel van een eigen vloot - gemakkelijk beschikbaar gesteld worden. We positioneren de benodigde ontwateringsfaciliteiten daar waar de bouwvoortgang dit vereist.

Speciaal  voor  filtratie-installaties in tunnelbouw en funderingstechniek hebben wij in nauwe samenwerking met specialisten het volgende ontwikkeld:


Speciaal voor suspensies in de tunnelbouw en bij diepte boringen zijn speciaal geschikte filterdoeken ontwikkeld en geproduceerd. Een optimale efficiëntie van de vaste stof-vloeistofscheiding van tunneling suspensies/baggerspecie kan op deze manier bereikt worden.

In nauwe samenwerking met onze pompspecialisten en technici werd een kamerfilterpersvoedingspomp ontwikkeld die tot 80m ³ / u mineraalrijke baggerspecie met een hoog aandeel aan fijne deeltjes - ook wel bekend als sloef - scheidt van de vaste stof. Dit leidt tot een filterkoek met een optimaal gehalte aan vaste stof en een filtraat met een maximale scheidingsgraad.

De door ons ingezette hogedrukpomptechnologie maakt het mogelijk om slib met mineralen over een afstand van ongeveer 1000 meter alsook 1000 meter in de hoogte te verpompen.

U treft ons ook helemaal beneden aan!
Slibverwerking in tunnelbouw en
funderingstechniek


Die REWA-groep biedt bijzonder efficiënte systeemoplossingen. Profiteer van onze ervaring! 
  • stationaire kamerfilterpersen
  • mobiele kamerfilterpersen
  • semi-mobiele kamerfilterpersen
  • centrifuges/ decanters Flottweg, Hiller, KHD
  • levering van ontwateringshulpstoffen (FHM)
  • pompen, hogedrukmembraanpompen / Abel-membraanpompen-specialist