Renovatiewerkzaamheden


Maatgevende motieven voor renovatiewerkzaamheden:
  • Op tijd geplande renovaties en ombouwwerkzaamheden ter vermijding van ongeplande uitval zoals het ombouwen van het hydraulische systeem van niet meer beschikbare of toegestane onderdelen.
  • Aanpassing aan de huidige veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften, bijvoorbeeld niet meer toegelaten snijringfittingen op de hydraulische leidingen (zie foto 1 + 2)
  • Uitbreiding van het lichtscherm door veiligheidsschermen, die het doorlopen van het lichtscherm voorkomen.
  • Verbetering van de efficiëntie door middel van rationaliseringsmaateregelen (automatische filterdoekreinigingsinstallatie, conversie naar membraantechnologie). Membraanfilterpersen garanderen bij veel baggerspeciesoorten een wezenlijk hoger drogestofgehalte.
  • Behoorlijke verlenging van de levensduur van de installatie door vervanging van verschillende slijtageonderdelen

De desbetreffende noodzakelijke handelingen worden echter in veel gevallen niet of te laat herkend, zodat vermijdbare uitval (bijvoorbeeld wachttijden op reserveonderdelen tot 3 weken) optreden kan.

Afbeelding 1 (snijring)
Filterdoekreinigingsinstallatie

Afbeelding 2 (laskegel)
Membraantechniek